PUBLIKIMET / SHPALLJET

Konsulent/Trajner Lokal – Shkarko dokumentin


Fletënotimet për anëtarët e Kuvendit Komunal, komitetit për politikë dhe financa dhe komitetit për komunitete Prill – Dhjetor 2014

Shkarko dokumentin: Anglisht   Shqip 


Raporti monitorues i komitetit për politikë dhe financa, komitetit për komunitete dhe mbledhjeve te kuvendit komunal në Kamenicë

Shkarko dokumentin:  Shqip


Raporti monitorues i performancës së ekzekutivit të komunës së Kamenicës ” PËRMIRËSIMI I QEVERISJES SË MIRË PËRMES MONITORIMIT DHE AVOKIMIT”

Shkarko Dokumentin: Shqip


Raporti monitorues i komitetit për politikë dhe financa, komitetit për komunitete dhe mbledhjeve të kuvendit komunal në Kamenicë periudha:01/12/2012 – 31/03/2013

Shkarko Dokumentin: Shqip


Raporti 6 mujor mbi transparencën, pjesëmarrjen e publikut dhe qasjen në dokumenta zyrtare Qershor – Dhjetor 2013

Shkarko Dokumentin: Shqip  Srpski


Raporti i monitormit lidhur me respektimin e dygjuhësisë ne Gjykatën Themelore në Kamenicë

Shkarko Dokumentin: Shqip


Raport nga gjetjet e anketimit – lidhur me kënaqshmërinë e qytetareve ndaj shërbimeve publike komunale dhe përgjegjësitë e komunës. Qershor 2016

Shkarko Dokumentin: Shqip  Srpski