Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Për ne

NETWORK OF PEACE MOVEMENT (NOPM)

Qëllimi kryesor i Rrjetit të Lëvizjes Paqesore (NOPM) është për të promovuar paqen, për t’iu shmangur diskriminimit etnik në mënyrë që të krijojmë një ambient tolerant dhe demokratik në Kosovë. Krijimi i një model të qytetarit aktiv për ndërtimin e paqes, inicimi i dialogut ndëretnik dhe të angazhimit jo të dhunshme në transformimin e konflikteve përmes trajnimeve të ndryshme, debateve, seminareve, përmes vetëdijesimit dhe fushatave të avokimit.

putting-products-in-box-to-refugee-children-AXD8GQY.jpg

Aktivitetet tona

Seksioni i Aktiviteteve tona është një hapësirë ku mund të gjeni një gamë të gjerë aktivitetesh që promovojnë ndryshimin social dhe i inkurajojnë njerëzit të bëhen pjesë e projekteve tona.

Trajnime dhe Seminare për Ndryshim Social

Fushata për të Promovuar Drejtësinë Sociale

Aktivitete sportive për ndryshimin social

donatorËt tonË

Duke dhuruar, ndryshoni jetët e njerëzve në nevojë

Projekt i financuar nga BE-ja i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar nga Fondacioni për Shoqëri Civile

Projekt i financuar nga BE-ja i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar nga Fondacioni për Shoqëri Civile

Programi i vullnetarËve

Bashkohu me ne si vullnetar!

Regjistrohuni si vullnetar për të ndihmuar në ndryshimin social dhe krijuar një botë më të drejtë. Ne ju ofrojmë trajnime dhe mbështetje për të siguruar një kontribut të mirë nga ana juaj. Bëni pjesë në ndërgjegjësimin e komunitetit dhe ndihmoni ata në nevojë.

Lajme & Shpallje

Lajmet dhe shpalljet e fundit

SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal

OJQ  – NETWORK OF PEACE MOVEMENT – NOPM Kamenicë, Kosovë SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal NOPM përmes këtij njoftimi, bën shpalljen…

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), ka mbajtur trajnimin një-ditor për Ekipet profesionale vlerësuese…

Gjilan,  27 Mars 2019 Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Rritja e Qasjes në Arsimin…

Punëtori mbi hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar…

Postimet nga Facebook

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 5853935838052444