PËR NE

Qëllimi kryesor i Rrjetit të Lëvizjes Paqesore (NOPM) është për të promovuar paqen, për t’iu shmangur diskriminimit etnik në mënyrë që të krijojmë një ambient tolerant dhe demokratik në Kosovë. Krijimi i një model të qytetarit aktiv për ndërtimin e paqes, inicimi i dialogut ndëretnik dhe të angazhimit jo të dhunshme në transformimin e konflikteve përmes trajnimeve të ndryshme, debateve, seminareve, përmes vetëdijesimit dhe fushatave të avokimit.