Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Rrjeti i Lëvizjes Paqësore – NOPM

Basic info about project Name of the organization: Rrjeti i Lëvizjes Paqësore/ Network of Peace Movement -NOPM Area of work: Qeverisje Start date: 01/08/2023 End date: 31/12/2024 Grant value (NOK): 479,285.15 Web site Instagram Facebook YouTube LinkedIn Other http://ngonopm.org/  …

NOPM – Promovimi

750 kërkesa te qytetarëve janë mbledhur dhe dorëzuar autoriteteve komunale ne Kamenicë,Novo Berde dhe RanilugNë kuadër të projektit “Aktivizimi dhe vetëdijesimi i qytetarëve në proceset vendimmarrëse’’,Network of Peace Movement – NOPM ka bërë shpërndarjen 600 Kartela Investuese tëQytetarëve, në komunën…

Network of Peace Movement -NOPM

  Basic info about project Name of the organization: Network of Peace Movement -NOPM Area of work: Governance Start date: 01/08/2023 End date: 31/12/2024 Grant value (NOK): 479,285.15 Web site Instagram Facebook YouTube LinkedIn Other http://ngonopm.org/   https://www.facebook.com/ngonopm/    …

SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal

OJQ  – NETWORK OF PEACE MOVEMENT – NOPM Kamenicë, Kosovë SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal NOPM përmes këtij njoftimi, bën shpalljen për konsulentë/trajner lokal, me anë të së cilës synon ti trajtoj tri komponentë për të cilat komuna ka pasur ngecje…

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), ka mbajtur trajnimin një-ditor për Ekipet profesionale vlerësuese…

Gjilan,  27 Mars 2019 Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Rritja e Qasjes në Arsimin Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara dhe Komunitetet tjera të Cenueshme’’ që financohet nga Ferrari Foundation përmes Save the…

Punëtori mbi hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve”. ka mbajtur punëtorinë dy-ditore me…

Mbahet punëtori për të drejtën në arsim, shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Gjilan

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i…

Në Gjilan u mbajt tryezë mbi mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve në nivel lokal

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i…

Mbahet takimi i katërt me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Hodonovcit dhe…

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt…

Mbahet takimi i tretë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Boscë dhe…

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt…

Mbahet takimi i parë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Rogoçicë dhe…

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) nëkuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhepolitikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes sëkapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt ifinancuar nga BE-ja…

Mbahet debati publik në lidhje me Arsimin dhe sfidat e saja në komunën e Kamenicës

Organizata Jo-qeveritare (OJQ)– Network of Peace Movement (NOPM), me 26 Prill, 2017 në Shtëpinë e Kulturës neKamenicë ka mbajtur një debat publik ne lidhje më çështjen e arsimit ne komunëne Kamenicës, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut…

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Bosce dhe Ajnovc për identifikimin e…

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt…

Roganë: Mbahet trajnimi i tretë në shkolla mbi pjesëmarrjen e të rinjve në vendim-marrje dhe…

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), mbajti aktivitetin e radhës në kuadër të projektit. Kësaj radhe trajnimi u mbajt me nxënësit e shkollës së mesme ne fshatin Roganë te komunës se Kamenicës, konkretisht ne gjimnazin  “Sejdi Kryeziu”,…

Organizohet debati publik me qytetarë mbi plotësim/ndryshimin rregullores për Mirëmbajtjen e ndërtesave të banimit në…

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra…

Mbahet trajnimi mbi pjesëmarrjen e të rinjëve në vendim-marrje dhe politikë bërje

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – NetworkofPeaceMovement (NOPM), më datën 22 Nëntor, 2016 në Kamenicë mbajti trajnimin me nxënësit e Gjimnazit  ”IsmailQemaili’’ në Kamenicë. Tema e trajnimit ishte  pjesëmarrja e të rinjve në vendim-marrje dhe politik bërje, në kuadër të projektit“Rritja e…

Mbahet punëtoria për hartimin e planit të veprimit për komitetin/komisionin komunal për iniciativë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), më datën 31 Tetor, 2016 në Kamenicë ka mbajtur punëtorinë mbi hartimin e Planit të Veprimit të Komitetit për Iniciativë, në kuadër të projektit“Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe…

Komuna e Kamenicës formon komitetin/komisionin komunal për Iniciativë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – “Network of Peace Movement” (NOPM), ka mbajtur takim me kryetarin e komunës së Kamenicës Z. Begzad Sinani.Në kuadër të projektit“Rritja e Pjesëmarrjes së Publikut në Vendim-marrje dhe Politikë-bërjes përmes Avokimit të Autoriteteve Komunale dhe Ngritjes së…

Diskutohet roli i shoqërisë civile në Kamenicë

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte të diskutohet roli i organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e implementimit të Planin e Veprimit për Partneritetin Evropian (PVPE-së) 2016 ne nivel lokal, përgjegjësit dhe obligimet autoriteti lokal që ndërlidhën me Integrimet Evropiane si…

Përfundon shpërndarja e teksteve shkollore në të gjitha shkollat e komunës

Drejtoria e Arsimit në Kamenicë, të shtunën (17 shtator) ka pranuar pjesen e dytë të librave nga Ministria e Arsimit, ku po atë ditë ka bërë shpërndajën në çdo shkollë të komunës, ndërsa me 19 Shtator çdo nxënësit iu ndanë…

Kamenicë: Organizohet tryeza e rrumbullakët mbi qeverisjen e mire, etikën dhe llogaridhënien në nivel lokal

Në kuadër të projektit “ Promovimi I Kodit te Etikës dhe përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës ne Kamenicë” të financuar nga Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës në Prishtinë dhe të zbatuar nga OJQ NetworkofPeaceMovement/Rrjeti i Lëvizjes Paqësore ka…

Komuna e Kamenicës inicion ndryshimin dhe harmonizimin e rregullores mbi mbrojtjen e të miturve nga…

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) ne kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra…

Organizohet Debat publik me qytetarë mbi plotësim/ndryshimin e rregullores së Transportit rrugor në territorin e…

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra…

Komuna e Kamenicës inicion ndryshimin e rregullores mbi transportin rrugor në territorin e komunës së…

Organizata Jo-Qeveritare(OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) ne kuadër të projektit “Rritja epjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregullorevekomunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar përShoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim nëKosovë…

Komuna e Kamenicës inicion ndryshimin dhe harmonizimin e rregullores mbi mirëmbajtën e ambientit

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) ne kuadër te projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra…

Organizohet punëtoria me temën “Pjesëmarrja e publikut në vendim-marrje dhe angazhimin e tyre në hartimin…

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM)  ne kuadër te  projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra…

Kamenicë Organizohet ekspozita e pikturave me nxënësit e shkollave fillore

”Rritja e Vetëdijes së Grave për Dhunën në Familje” nga nxënësit e shkollave të komuniteti Shqiptarë dhe Serb të komunës së Kamenicës” Me 12 Nëntor, në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve tëkomuniteteve jo-shumicë për të marrë pjesë dhe luajtur…

Disa asamblistëve të K.K Kamenicë nuk i ndihet “zani në Kuvend!

Arsim Thaçi (VV) 100 herë ka marrë pjesë  në diskutime gjatë seancës, , Jeton Biqku (LDK) – 90 herë, ndërsa nga këshilltarët femra janë dalluar Besa Hoxha – Krasniqi (LDK) me 28 pjesëmarrje në diskutim dhe Fillorta Rexha (PDK) me…

Kuvendi ka kryer te gjitha obligimet për formimin e Komiteteve Konsultative

Në kuadër të projektit ” Përmirësimi i qeverisjes së mirë përmes monitorimit dhe avokimit”  , te financuar nga  Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës (SHBA) , OJQ-ja “NOPM”  ka organizuar  punëtorinë një ditore  me temën “ Rëndësia e formimit…

Vetëm një përkthyes në Gjykaten e Kamenicës

Ne kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”,  është mbajtur konferenca për media lidhur me raportin e monitorimit te…

Hartohet Plani i Veprimit për Transparencë

Ne kuadër të projektit OJQ-së “Network of Peace Movement (NOPM)” ka organizuar takimin e dytë të grupit punues për ndryshimin e Rregullores Komunal për Transparence me anëtarët e grupit punues për ndryshimin e Rregullores Komunale për Transparencë  është hartuar Plani…

Filloi punën Komisioni për Hartimin e Rregullores për Transparencë në komunën e Kamenicës/Kamenica

Ne kuadër të projektit “Hartimi i Rregullores Komunale dhe Planit te Veprimit te Transparencës Komunale “ne komunën e Kamenicës”OJQ-së “Network of Peace Movement (NOPM)” ka organizuar takimin e parë të grupit punues për ndryshimin e Rregullores Komunal për Transparence me…

Shoqëria Civile dhe qytetaret pro formimit te komiteteve konsultative

Në kuadër të projektit ” Përmirësimi i qeverisjes së mirë përmes monitorimit dhe avokimit”  , te financuar nga  Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës (SHBA) , OJQ-ja “NOPM”  ka organizuar  tryezën e dytë te rrumbullaket  me temën “ Rëndësia…

U Organizua vizita e tret dhe e fundit gjykatës “Dita e Hapur” për nxënësit ,…

Ne kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”,  është  organizuar vizita e tret  gjykatës “Dita e Hapur” për nxënësit…

U Organizua vizita e dytë gjykatës “Dita e Hapur” për nxënësit , të rinjët të…

Ne kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”,  është  organizuar vizita e dytë gjykatës “Dita e Hapur” për nxënësit…

Kryesuesi i Kuvendit : Kuvendi komunal është i obliguar qe te jete i hapur për…

Drejtoresha ekzekutive e OJQ-së Netëork of Peace Movement “NOPM”, Besime Tusha, ka takuar Kryesuesin e Kuvendin Komunal të Kamenicës z.Bajram Dërrmakun, për ta njoftuar me detyrat ,aktivitetet dhe ecurinë e projektit ” Përmirësimi i qeverisjes së mirë përmes monitorimit dhe…

Komunitetet njihen me punën e Gjykatës Themelorë të Kamenicës

Ne kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”,  është  organizuar vizita gjykatës “Dita e Hapur” për nxënësit , të…

U mbajt tryeza e rrumbullaket mbi “ Të drejtat dhe detyrimet e publiket dhe institucioneve…

Ne kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”,  është mbajtur  tryeza e rrumbullaket me temën “Të drejtat dhe detyrimet…

Kamenicë, OJQ “NOPM” ka mbajtur takimin e katërt (final) me grupin punues për hartimin e…

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), përmes një komunikate për medie ka njoftuar se ka mbajtur takimin e katërt final me grupin punues për hartimin e Rregullores Komunale për të Drejtat e Fëmijëve Kamenicë, 17 Janar 2019 Organizata Jo-qeveritare…

Kamenicë, OJQ “NOPM” FILLON ZBATIMIN E PROJEKTIT VETËDIJESIMI DHE AKTIVIZIMI I QYTETARËVE NË PROCESET VENDIMMARRËSE

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), përmes një komunikate njofton se “Në kuadër të projektit “Vetëdijesimi dhe aktivizimi i qytetarëve në proceset vendimmarrëse’ si pjesë e projektit “Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD” që financohet…

Shpallje për Konsulent/Trajner Lokal

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), është duke e implementuar projektin “Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ në komunën e Kamenicës, në partneritet…

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM) nënshkruan kontratën me familjen strehuese për përkrahje financiare…

Kamenicë, 30 Maj 2018 Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ që përkrahet nga…

Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të aktivitetit për Ofrimin e shërbimeve për të…

Kamenicë, 3 Korrik 2018 Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ që përkrahet nga…

OJQ “NOPM” nis zbatimin e projektit ‘’Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e…

OJQ Network of Peace Movement ka nisur zbatimin e projektit ‘’Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ në Kamenicë Më 17 Maj, 2018 përfaqësues të…

Është mbajtur punëtori mbi kostimin e aktiviteteve te planit të veprimit për mbrojtjen e të…

Tweet Më 11 Maj, 2018 Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë e projektit “Mbështetja e komunës së Gjilani për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve…

Mbahet debati i dytë publik i kryetarit të komunës së Kamenicës me qytetarë i bashkë-organizuar…

Mbahet debati i dytë publik i kryetarit të komunës së Kamenicës me qytetarë i bashkë-organizuar nga OJQ Network of Peace Movement (NOPM)   Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – NOPM së bashku me komunën e Kamenicës, më datën 4 Gusht, 2017 në…

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Koretin dhe Berivojcë për identifikimin e …

O pills Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të…

Mbahet trajnimi një-ditor për avokimin, lobimin, arritjen e publikut dhe komunikimin

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), me 19 Janar, 2017 në Kamenicë ka mbajtur trajnimin një-ditorë mbi avokimin, lobimin, arritjen e publikut dhe komunikimin, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë…

Mbahet tryeza e rrumbullakët mbi hartimin e planeve të punës dhe raporteve vjetore të komiteteve…

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), më datën 20 Janar, 2017 në Kamenicë ka mbajtur punëtorinë mbi hartimin e planit të punës për komitetet konsultative si dhe raporteve vjetore për vitin 2017, në kuadër të projektit “Rritja…

Mbahet trajnimi i dytë mbi pjesëmarrjen e të rinjëve në vendim-marrje dhe politikë bërje

pills Projekt i financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra e                          Implementuar nga:  OJQ – NOPM                                         Bashkimit Evropian në Kosovë…

Mbahet trajnimi mbi pjesëmarrjen e të rinjëve në vendim-marrje dhe politikë bërje

Mbahet trajnimi mbi pjesëmarrjen e të rinjëve në vendim-marrje dhe politikë bërje

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), më datën 22 Nëntor, 2016 në Kamenicë mbajti trajnimin me nxënësit e Gjimnazit  ”Ismail Qemaili’’ në Kamenicë. Tema e trajnimit ishte  pjesëmarrja e të rinjve në vendim-marrje dhe politik bërje, në…

Promovimi i Kodit të Etikës dhe përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës në Kamenicë

Promovimi i Kodit të Etikës dhe përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës në Kamenicë

Në kuadër të projektit “Promovimi i Kodit të Etikës dhe përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës në Kamenicë” të financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Kosovë, si dhe të zbatuar nga OJQ “Network of Peace Movement”/…

Promovimi i transparences në komunën e Kamenicës përmes “Dyerve të Hapura” 14-21 Nëntor 2016

Në kuadër  të projektit “Promovimi I Kodit të Etikës dhe përmirësimi I llogaridhënies dhe tranparencës në Komunën e Kamenicës” të financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë

Mbahet punëtoria për hartimin e planit të veprimit për komitetin/komisionin komunal për iniciativë

Mbahet punëtoria për hartimin e planit të veprimit për komitetin/komisionin komunal për iniciativë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), më datën 31 Tetor, 2016 në Kamenicë ka mbajtur punëtorinë mbi hartimin e Planit të Veprimit të Komitetit për Iniciativë, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje…

Komuna e Kamenicës formon komitetin/komisionin komunal për Iniciativë

Komuna e Kamenicës formon komitetin/komisionin komunal për Iniciativë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – “Network of Peace Movement” (NOPM), ka mbajtur takim me kryetarin e komunës së Kamenicës Z. Begzad Sinani.

OJQ “NOPM” trajnoi 26 zyrtarë të qeverisjes lokale në Kamenicë

OJQ “NOPM” trajnoi 26 zyrtarë të qeverisjes lokale në Kamenicë

Organizata joqeveritare “Network of Peace Movement” (NOPM) ka trajnuar 26 zyrtarë të qeverisjes lokale në Kamenicë. Në kuadër të llogaridhënies komunale në pushtetin lokal,

Çollaku: Kosova gati për udhëtim pa viza

Çollaku: Kosova gati për udhëtim pa viza

Ministri për Integrime Evropian, Bekim Ҫollaku ka deklaruar se Kosova është gati për liberalizimin e vizave së shpejti. “Peticioni thërret të gjithë ata që kanë dorë në këtë punë të bëjnë më shumë për vendin. Kosova i ka plotësuar kushtet…

Gjilani nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me OJQ-në “NOPM” – 09 nëntor 2015

Gjilani nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me OJQ-në “NOPM” – 09 nëntor 2015

Komuna e Gjilanit ka nënshkruar sot një marrëveshje mirëkuptimi me organizatën joqeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si përzgjedhëse për implementimin e projektit të financuar nga programi AKT LS I USAID-it e titulluar “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në buxhetim…