Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Bosce dhe Ajnovc për identifikimin e nevojave dhe sfidave të komunitetit

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), si dhe i implementuar nga NOPM, më datën 24 Shkurt, 2017ka organizuar  takimin e tretë te radhës.
Pjesëmarrës kanë qenë përfaqësuesit e këshillave të bashkësive lokale të fshatrave te banuara nga komuniteti serb, Bosce dhe Ajnovc. Ky takim kishte për  qëllim rritjen dhe angazhimin e anëtarëve të bashkësive lokale në identifikim e nevojave dhe sfidave të komunitetit. Takimi është mbajtur ne Kamenice për shkak se te dy fshatrat gjenden shume larg njëra tjetrës, dhe se është pare e arsyeshme qe te ftohen ne Kamenicë.
Në këtë takim pjesëmarrës ishin kryetarët dhe anëtaret e të dy bashkësive lokale. Të pranishmit janë njoftuar lidhur me rolin dhe përgjegjësitë e bashkësive lokale si dhe është bërë identifikimi i nevojave të komunitetit apo bashkësive lokale.
Sipas të pranishmëve që morën pjesë në diskutime, u tha se këshillat e bashkësive lokale janë të formuara, po jo edhe aq funksionalë pasi që ju mungojnë infrastruktura dhe kushtet elementare për punë dhe nuk kanë komunikim të mirëfilltë me organet komunale
Në këtë takim kanë marrë pjesë kryetarët dhe shumica e anëtarëve të këshillave të bashkësive lokale, dhe përfaqësues të NOPM-së, me ç ‘rast u diskutuan edhe çështje dhe tema të ndryshme sa i përket projektit në përgjithësi.