Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Komunitetet njihen me punën e Gjykatës Themelorë të Kamenicës


Ne kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”,  është  organizuar vizita gjykatës “Dita e Hapur” për nxënësit , të rinj, anëtar të shoqërisë civile dhe qytetarëve jo shumicë të komuniteteve.

Organizata jo qeveritare ”NOPM” në bashkëpunim me autoritetet gjyqësore dhe përfaqësues te shkollave “Fan Noli”dhe “Desanka Maksimoviq” të Kamenicës,  ka organizuar një  vizitë ” Dyer të Hapura” në gjykatën themelore të  Kamenicës,  dhe kanë njohur  nga afër nxënësit  me punën specifike të autoriteteve gjyqësore dhe funksionimin e institucionit. Ne këtë vizite morën pjese mbi 50 nxënës, arsimtar dhe drejtor te shkollave (30 Shqiptare dhe 20 Serb) te cilët pas vizitës kane pasur  një koktej rasti.
 Me këtë rast , Përgjegjësi i gjykatës themelore z. Zijadin Spahiu ka thënë është i  kënaqur që ka  mundësi të takohen personalisht me nxënësit dhe ti i informojë  me përgjegjësitë kryesore të Gjykatës themelore , ekipin e tij dhe shërbimet më të rëndësishme administrative.

”Ju duhet të fitoni  njohuri themelore në lidhje me punën,strukturimin e administratës gjyqësore si dhe funksionimin e gjykatës, pikërisht kjo ditë e hapur për vizitë gjykatës ka për qëllim të ju informoj dhe të njoftoheni nga afër me punën, organizimin dhe objektin e gjykatës themelore”, ka thënë Spahiu.
Nxënësit së bashku me Gjykatësin Spahiu kanë vizituar : departamentin e përgjithshëm , zyrën qendrore për menaxhimin e lëndës,Arkivin,sistemin e sigurisë, sallën e gjykimeve, zyrat e gjyqtarëve si dhe sallën e kolegjiumit.

Ne fund të vizitës nxënësit dhe të pranishmit i kanë parashtruar një mori pyetjesh Gjykatësit Spahiu , lidhur me funksionalizimin dhe punën e gjykatës , nxënësit u ndanë të kënaqur me vizitën e organizuar duke përfituar njohuri  nga kjo vizitë. Kjo vizitë u organizua në kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”, që implementohet nga OJQ “NOPM” dhe financohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve  për Avokim (ATRC), me fonde nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës  për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).