Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Shoqëria Civile dhe qytetaret pro formimit te komiteteve konsultative


Në kuadër të projektit ” Përmirësimi i qeverisjes së mirë përmes monitorimit dhe avokimit”  , te financuar nga  Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës (SHBA) , OJQ-ja “NOPM”  ka organizuar  tryezën e dytë te rrumbullaket  me temën “ Rëndësia e formimit te komiteteve konsultative”. Pjesëmarrës ne këtë tryeze kane qenë pjesëtarët e shoqërisë civile dhe qytetarë.
Drejtoresha ekzekutive e OJQ-së, Besime Tusha ka informuar pjesëmarrësit  me qëllimin dhe rendësin e këtij projekti e ne veçanti , rolin si dhe promovimin e punës të komiteteve konsultative.
Ne këtë tryezë është diskutuar për qeverisjen sa ma te mire ne nivel lokal si dhe rolin dhe përgjegjësit e komiteteve konsultative ne përmirësimin e qeverisjes komunale dhe angazhimin e përfaqësuesve te shoqërisë civile ne këto komitete.

Vlerësimi i përgjithshëm i pjesëmarrësve ishte se pjesëmarrja e qytetarëve, shoqërisë civile dhe ekspertë në fusha të ndryshme në komisione konsultative do të lehtësojë punën e kuvendit dhe ekzekutivit ku konsultime të mëtejshme do të zhvillohet me grupet parlamentare komunale dhe presin mbështetje nga të gjitha grupet parlamentare.

Gjate diskutimeve të përbashkëta pjesëtarët e shoqërisë civile dhe qytetaret janë pro formimit te komiteteve konsultative dhe propozojnë qe te formohen se paku tri komitete me nga 5 anëtar .  U propozuan qe te formohen këto komitetet konsultative:

Komiteti për Rini Kulture  dhe Sport
Komiteti për Ekonomi, Planifikim, dhe Zhvillim
Komiteti për Nevoja te Përgjithshme te qytetareve
Komiteti për Ambient, Planifikim Hapësinor dhe Zhvillim Urban
Komiteti për Mbrojtje Sociale dhe Shëndetësi
Komiteti për Arsim, Art, dhe Krijimtari
Po në këtë tryeze është diskutuar për përbërjen , roli, funksionimi dhe procedurat e zgjedhjes se anëtarëve te komiteteve konsultative. Ne fund të tryezës  dolën konkluzionet dhe rekomandime të përbashkëta