Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

OJQ “NOPM” nis zbatimin e projektit ‘’Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ në Kamenicë

OJQ Network of Peace Movement ka nisur zbatimin e projektit ‘’Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ në Kamenicë Më 17 Maj, 2018 përfaqësues të organizatës Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë e projektit ’Përkrahja e Qendrës […]