Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal

OJQ  – NETWORK OF PEACE MOVEMENT – NOPM Kamenicë, Kosovë SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal NOPM përmes këtij njoftimi, bën shpalljen për konsulentë/trajner lokal, me anë të së cilës synon ti trajtoj tri komponentë për të cilat komuna ka pasur ngecje në vitet e fundit, siç janë: rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje (konsultimi, mbikëqyrja