Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), ka mbajtur trajnimin një-ditor për Ekipet profesionale vlerësuese dhe përkrahëse, drejtorë dhe mësimdhënës të shkollave fillore mbi Arsimin Gjithëpërfshirës në komunën e Gjilanit.

Gjilan,  27 Mars 2019 Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Rritja e Qasjes në Arsimin Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara dhe Komunitetet tjera të Cenueshme’’ që financohet nga Ferrari Foundation përmes Save the Children Itali në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë, ka mbajtur ka mbajtur trajnimin […]