Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

NOPM – Promovimi

750 kërkesa te qytetarëve janë mbledhur dhe dorëzuar autoriteteve komunale ne Kamenicë,Novo Berde dhe RanilugNë kuadër të projektit “Aktivizimi dhe vetëdijesimi i qytetarëve në proceset

Network of Peace Movement -NOPM

  Basic info about project Name of the organization: Network of Peace Movement -NOPM Area of work: Governance Start date: 01/08/2023 End date: 31/12/2024 Grant