Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Mbahet takimi i parë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Rogoçicë dhe Muçivërcë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) nëkuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhepolitikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes sëkapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt ifinancuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë,dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar

Mbahet debati publik në lidhje me Arsimin dhe sfidat e saja në komunën e Kamenicës

Organizata Jo-qeveritare (OJQ)– Network of Peace Movement (NOPM), me 26 Prill, 2017 në Shtëpinë e Kulturës neKamenicë ka mbajtur një debat publik ne lidhje më çështjen e arsimit ne komunëne Kamenicës, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut nëvendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjessë kapaciteteve të komiteteve konsultative

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Bosce dhe Ajnovc për identifikimin e nevojave dhe sfidave të komunitetit

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe

Roganë: Mbahet trajnimi i tretë në shkolla mbi pjesëmarrjen e të rinjve në vendim-marrje dhe politikë bërje

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), mbajti aktivitetin e radhës në kuadër të projektit. Kësaj radhe trajnimi u mbajt me nxënësit e shkollës së mesme ne fshatin Roganë te komunës se Kamenicës, konkretisht ne gjimnazin  “Sejdi Kryeziu”, ku tema e shtjelluar gjatë trajnimit ishte – Pjesëmarrja e të rinjve në vendim-marrje dhe

Organizohet debati publik me qytetarë mbi plotësim/ndryshimin rregullores për Mirëmbajtjen e ndërtesave të banimit në qytetin e Kamenicës

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) më 21 Dhjetor 2016 në Kamenicë ka mbajtur konsultimin

Mbahet trajnimi mbi pjesëmarrjen e të rinjëve në vendim-marrje dhe politikë bërje

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – NetworkofPeaceMovement (NOPM), më datën 22 Nëntor, 2016 në Kamenicë mbajti trajnimin me nxënësit e Gjimnazit  ”IsmailQemaili’’ në Kamenicë. Tema e trajnimit ishte  pjesëmarrja e të rinjve në vendim-marrje dhe politik bërje, në kuadër të projektit“Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes

Mbahet punëtoria për hartimin e planit të veprimit për komitetin/komisionin komunal për iniciativë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), më datën 31 Tetor, 2016 në Kamenicë ka mbajtur punëtorinë mbi hartimin e Planit të Veprimit të Komitetit për Iniciativë, në kuadër të projektit“Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe

Komuna e Kamenicës formon komitetin/komisionin komunal për Iniciativë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – “Network of Peace Movement” (NOPM), ka mbajtur takim me kryetarin e komunës së Kamenicës Z. Begzad Sinani.Në kuadër të projektit“Rritja e Pjesëmarrjes së Publikut në Vendim-marrje dhe Politikë-bërjes përmes Avokimit të Autoriteteve Komunale dhe Ngritjes së Kapaciteteve të Komiteteve Konsultative dhe Këshillave të Fshatrave”, projekt i financuar nga BE-ja dhe i

Diskutohet roli i shoqërisë civile në Kamenicë

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte të diskutohet roli i organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e implementimit të Planin e Veprimit për Partneritetin Evropian (PVPE-së) 2016 ne nivel lokal, përgjegjësit dhe obligimet autoriteti lokal që ndërlidhën me Integrimet Evropiane si dhe koordinimin e tyre dhe zyrtareve komunal për Integrime Evropiane.Në kuadër të projektit “Ngritja e

Përfundon shpërndarja e teksteve shkollore në të gjitha shkollat e komunës

Drejtoria e Arsimit në Kamenicë, të shtunën (17 shtator) ka pranuar pjesen e dytë të librave nga Ministria e Arsimit, ku po atë ditë ka bërë shpërndajën në çdo shkollë të komunës, ndërsa me 19 Shtator çdo nxënësit iu ndanë të gjitha librat. Drejtori i arsimit Agim Shkodra ka falenderuar ministrinë për paisjen me tekste